Wykład prof. Jerzego Smardzewskiego - 07.09.2012

 

Tematem wykładu była "Estetyka i bezpieczeństwo użytkownika mebli".

Prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski jest kierownikiem Katedry Meblarstwa na Wydziale Technologii Drewna, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zajmuje się projektowaniem i technologią wytwarzania mebli, wytrzymałością  konstrukcji mebli, ergonomią i antropotechnicznym modelowaniem mebli, systemami CIM, a zwłaszcza integracją systemów CAD, CAM oraz ERP. Profesor  Jest redaktorem serii Wood Technology czasopisma EJPAU (Electronic Journal of Polish Agricultural Universities) i członkiem kolegiów redakcyjnych czasopism zagranicznych „Drvna Industria” (Chorwacja), „Pro-Ligno” (Rumunia), Turkish Journal of Agriculture and Forestry (Turcja). Jest ekspertem zewnętrznym Narodowego Programu Foresight Polska 2020. Wyróżniony nagrodą Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej oraz licznymi Nagrodami Rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu. W latach 1997-2001 pełnił funkcję dyrektora d.s. produkcji w fabryce mebli Balma S.A., w 2008 roku był dyrektorem generalnym fabryki mebli Wiza Sp. z o.o. Jest konsultantem i doradcą w zakresie: organizacji produkcji, implementacji i integracji systemów informatycznych: ERP, MRP, CRM, PDM, TDM, CAD, CAM, FEM, w fabrykach mebli. Doradza w zakresie ergonomii i konstrukcji mebli oraz technologii ich wytwarzania. Jest autorem ponad 300 publikacji z zakresu: ergonomii mebli, projektowania mebli, technologii wytwarzania mebli, organizacji produkcji mebli oraz zintegrowanego zarządzania fabrykami mebli w tym książek: „Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli”, „Projektowanie mebli”, „Komputerowy zapis konstrukcji mebli w środowisku TopSolid” oraz współautorem książek „Ergonomia produktu”, „Meblarstwo. Projekt i konstrukcja”.

Data i miejsce: 07 września, godz. 16.00, Dobroteka