Warsztaty 01-02 września


Zajęcia odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu przy  Oleskiej 7. Kadra pedagogiczna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu poprowadziła zajęcia plastyczne, ruchowo-sportowe oraz muzyczne.

W tych dniach proponowano  zabawy rożnymi materiałami plastycznymi, także takimi, które na co dzień służą do produkcji mebli.